Roccastrada, Italy

Các thành phố nổi tiếng trong Italy

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Roccastrada

€124.00 người mỗi đêm

Lương hưu

I'll tell you a story..... are all over the place. You'will be wondering what they are like. Castles built on the tops of the hills with breathtaking views, surrounded by parks, or in defensive position with houses clustered round below..

Country Inn Casa Mazzoni - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Roccastrada, Mã khuyến mại có sẵn để đặt phòng khách sạn 18 ảnh