Ravello, Italy

Các thành phố nổi tiếng trong Italy

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Ravello

€660.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

The Hotel Villa Cimbrone is in the beautiful hill town of Ravello, situated about midway along the extraordinarily scenic Amalfi Coast.

Villa Cimbrone - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Ravello, Xem và khám phá bản đồ các thành phố và địa điểm khách sạn 7 ảnh

Ravello

€235.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

This little gem of an inn is evocative of a Ravello of an earlier era

Hotel Rufolo - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Ravello 12 ảnh