Randazzo, Italy

Các thành phố nổi tiếng trong Italy

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Randazzo

€25.00 người mỗi đêm

Giường và bữa sáng

Is offered as a unique character and exclusive, designed to offer Tourists familiar hospitality and charm at the same. B&B Etna Taormina offers double, triple and quadruple bedrooms, spacious and comfortable, with attention to detail.

BB Etna E Taormina Sicily - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Randazzo, Những nơi phổ biến để ở 16 ảnh