Aosta, Italy

Các thành phố nổi tiếng trong Italy

Đang tìm kiếm 3 tính chất

Aosta

€40.00 người mỗi đêm

Giường và bữa sáng

B&B or appartment in a tipycal house of Aosta Valley

Granparadisovacanze Le Vieux Noyer - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Aosta, Nhà nghỉ giá rẻ, nhà nghỉ có động cơ, nhà nghỉ và nhà nghỉ 12 ảnh

Aosta

€68.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Piccolo ed economico albergo in Aosta

Aosta

€90.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

3 Stars Hotel in Aosta-74 rooms free wi-fi-internet , parking

Hotel Express Aosta - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Aosta 9 ảnh