Genoa
23.7 km (14.7 mi) từ vị trí tìm kiếm
Vico Alla Chiesa Della Maddalena

Nhà trọ

Best located and cheapest hostel in Genova city center: we're the only one with no curfew/lockout and don't forget to join our walkin tours and pub crawls

Manena Hostel 15 ảnh

  Thứ 10-Tháng Sáu-2023  -  Chủ 11-Tháng Sáu-2023 (1 đêm)

5 Bed Dorm (với 5 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
Không có sẵn cho những ngày này
12 Bed Dorm (với 12 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
Không có sẵn cho những ngày này
8 Bed Dorm (với 8 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
Không có sẵn cho những ngày này