Ravenna
Via Paolo Costa 31

Giường và bữa sáng

antica residenza in centro storico

A Casa di Paola Suite 18 ảnh

  Thứ 10-Tháng Sáu-2023  -  Chủ 11-Tháng Sáu-2023 (1 đêm)

€39.00 người mỗi đêm
Suite 5 P. (với 4 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu vào cuối tuần: 2 ngày
€45.00 người mỗi đêm
Suite Da 4 P (với 3 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu vào cuối tuần: 2 ngày
€45.00 người mỗi đêm
Tripla (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày
€55.00 người mỗi đêm
Matrimoniale (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày