Vinchio
Via Caduti Per La Liberazione 1

Giường và bữa sáng

A Bed & Breakfast in Northen Italy, Piedmont, near Asti, Alba, Langhe, Canelli. Placed in a small village renowned for its wine Barbera and the precious White truffle. We put at disposal 3 rooms with bathroom. Abundant breakfast.

Ca d'Rot Bed and Breakfast - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Vinchio 12 ảnh

  Thứ 08-Tháng Sáu-2023  -  Thứ 09-Tháng Sáu-2023 (1 đêm)

€90.00 phòng mỗi đêm
Camera Del Cortile (với 3 giường)
Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày