Genoa
Vico Alla Chiesa Della Maddalena

Nhà trọ

Best located and cheapest hostel in Genova city center: we're the only one with no curfew/lockout and don't forget to join our walkin tours and pub crawls

Manena Hostel - Nhận mức giá khách sạn thấp và kiểm tra Genoa 15 ảnh

  Thứ 06-Tháng Sáu-2023  -  Thứ 07-Tháng Sáu-2023 (1 đêm)

€35.00 giường mỗi đêm
12 Bed Dorm (với 12 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
€38.00 giường mỗi đêm
8 Bed Dorm (với 8 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
€42.00 giường mỗi đêm
5 Bed Dorm (với 5 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh