Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Sandy Place

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Sandy Place
Sandy Place
3.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Located near the Colosseum & the Roman Forum, Sandy Place has grown to be one of the most popular budget accomodations in Rome.