Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

La Controra Naples

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Napoli
Tài sản tốt nhất trong Napoli
Tài sản rẻ nhất trong Napoli

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Khách sạn được đánh giá cao nhất cho kỳ nghỉ trong Napoli, Italy
La Controra Naples

Nhà trọ

La Controra is a former monastery with garden, transformed into a friendly hostel in the centre of Naples.