La Delice

La Delice

Dalmine, Italy -

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Hotel

Vũ trụ
  • Loại tài sản: hotel
Hotel phòng trọ

Vị trí - Hotel


Dalmine
Provincia di Bergamo
Lombardia (Lombardy)
Italy