Il Giardino di Zio

Il Giardino di Zio

Pisa, Italy - Via Paradise 5A Piano Terra, 56124 Pisa, Italia 3, 1 Km Dal

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Affordable

Neat room with breakfast

With a nice garden

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
  • Bed and breakfast phòng / căn hộ: 4
  • Năm xây dựng: 2017
  • Đổi mới: 2020
Bed and breakfast phòng trọ

Vị trí - Bed and breakfast

Via Paradise 5A Piano Terra, 56124 Pisa, Italia 3, 1 Km Dal
Pisa
Provincia di Pisa
Toscana (Tuscany)
Italy  56121