Hotel Bellavsita

Hotel Bellavsita

Roma (Rome), Italy - Piazzale Magellano, 16

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Hotel

Posizionato a 5 minuta dalla stazione di stella polare

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Hotel
  • Hotel phòng / căn hộ: 24
Hotel phòng trọ

Vị trí - Hotel

Piazzale Magellano, 16
Roma (Rome)
Comune di Roma, Provincia di Roma
Lazio (Latium)
Italy  00122

Hotel trang mạng

Vĩ độ: 41.72556, Kinh độ: 12.2901