Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Cherry Pensionhouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Các giao dịch du lịch kỳ nghỉ tuyệt vời
Cherry Pensionhouse
3.3   

17 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A new CHERRY HOSTEL which has spacious space for everyone, offers comfortable and low budgeted rooms with all types of rooms you need.