Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

BnB Ai Tre Compari

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Palermo
Tài sản tốt nhất trong Palermo
Tài sản rẻ nhất trong Palermo

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

BnB Ai Tre Compari

Giường và bữa sáng

Very central, comfortable and elegant B&B