Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sandy Place

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Rome
Sandy Place
3.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Located near the Colosseum & the Roman Forum, Sandy Place has grown to be one of the most popular budget accomodations in Rome.