Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Roma Street B and B

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Palermo
Tài sản tốt nhất trong Palermo
Tài sản rẻ nhất trong Palermo

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Roma Street B and B
Roma Street B and B

Giường và bữa sáng

Roma Street B&B Palermo, in the heart of Palermo