Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Roma Street B and B

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Palermo
Tài sản tốt nhất trong Palermo
Tài sản rẻ nhất trong Palermo

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Khách sạn với danh tiếng xuất sắc về sự sạch sẽ trong Palermo, Italy
Roma Street B and B

Giường và bữa sáng

Roma Street B&B Palermo, in the heart of Palermo