Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Pensione Ottaviano

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Duyệt ảnh và đánh giá, và đặt một khách sạn hoặc giường ngủ và bữa sáng đặc biệt trong Rome, Italy
Pensione Ottaviano

Nhà trọ

50m from the Vatican, Pensione Ottaviano is the longest running hostel in Rome. Established in 1956, we have seen generations of backpackers. Since the hostel opened it has been recommended in the main guide books of the world...