Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Legends Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Tìm phòng và giường giá rẻ để đặt chỗ ở tại Rome
Legends Hostel

Nhà trọ

The Legends Hostel's exceptional location provides an ideal base for independent travellers & backpackers to explore Rome's monuments & treasures like the Coliseum, the Roman Forum & other historical sites situated a short walk away.