Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

La Controra Naples

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Napoli
Tài sản tốt nhất trong Napoli
Tài sản rẻ nhất trong Napoli

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

La Controra Naples
La Controra Naples

Nhà trọ

La Controra is a former monastery with garden, transformed into a friendly hostel in the centre of Naples.