Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Cherry Pensionhouse

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Các điểm đến an toàn nhất và khách sạn an toàn trong Rome, Italy
Cherry Pensionhouse
3.3   

17 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A new CHERRY HOSTEL which has spacious space for everyone, offers comfortable and low budgeted rooms with all types of rooms you need.