Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Cherry Pensionhouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Khách sạn tại Rome
Cherry Pensionhouse
3.3   

17 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A new CHERRY HOSTEL which has spacious space for everyone, offers comfortable and low budgeted rooms with all types of rooms you need.