Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

BnB Ai Tre Compari

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Palermo
Tài sản tốt nhất trong Palermo
Tài sản rẻ nhất trong Palermo

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

BnB Ai Tre Compari

Giường và bữa sáng

Very central, comfortable and elegant B&B